De groeten,
De goreten,
De groteen,
De goerten,
De goretne,
De gorente,