oneLiners.js
 

One-liners

 

In de traditie van de Binair pagina's in KIJK van Nico Baaijens hier een (groeiende) verzameling one-liners. De code in de grijze vakken wordt rechtstreeks gekopieerd uit de <script> tags, dus deze pagina is WYSIWYR!

QueryString

Hoe vraag ik de waarde van een querystring variabele op?
alert(QueryString());

 

Trim

Hoe trim je een string in javascript?
alert('['+.trim()+']');

 

Knokkelregel, of, aantal dagen in een maand

Met een handigheidje gemakkelijk het aantal dagen van een maand bepalen (maand is 0-gebaseerd, dag is 1-gebaseerd).
alert(numberOfDays(,));

 

Grootste

Retouneer de grootste van 3 parameters. Math.max werkt nl. niet altijd (jou browser is
alert(biggest(1,4,2));.

/*Beslisboom*/


  

Willekeurig element uit een Array

Gemakkelijk een willekeurig element uit een array halen.
alert(['Tien','Boer','Vrouw','Heer','Aas'].rndItem());  

Hoofdstukken

Auto-nummer hoofdstukken

Eindelijk geen hoofdstukken meer nummeren met de hand: numberHeaders();  

Genereer Inhoudsopgaaf

Dit script genereert een inhoudsopgaaf. Benedenstaande links demonstreren een lijst van alle <h1> en <h2> tags. Voor het genereren van de hyperlinks zijn twee MS-Methodes nodig, uniqueID en scrollIntoView.
idTOC.innerHTML=insertTOC(1,3); en alert(insertTOC(1,3));

<div id="idTOC">Hier wordt de inhoudsopgaaf geplaatst</div>


  

Valideer Postcode

Nederlandse postcode valideren (eerst 4 cijfers, waarvan de eerste geen 0 mag zijn, gevolgd door een optionele spatie, en dan twee letters): validatePostalCode()
  

Object to String (showObject)

Snel de properties van een object bekijken. 2e Parameter een optionele reguliere expressie, om de lijst te filteren:
alert(,);