test maxlength attribute for the textarea (Win/IE5+)

versie 0.1

Deze library introduceert de maxlength property voor de textarea tag. Deze versie werkt alleen in Internet Explorer 5.0+ op Windows (alleen getest op 6.0). Er wordt geprobeerd het gedrag van de input type=text zoveel mogelijk te benaderen.

<input type="text" maxlength="10" name="input" value="">
<textarea maxlength="35" id="test" name="textarea" cols="25" rows="5">
12345678901234567890
1234567890</textarea>

Valkuilen